Вие може да наемете екскурзовод по време на Вашата туристическа обиколка, пътуването се осъществява с личен транспорт, така ние Ви даваме свобода, съобразявайки се с Вашите желания, интереси, възможности и време!

Посочените маршрути са примерни, Вие сами избирате обектите на посещение и определяте времето и продължителността на обиколката!

 

Маршрут: 8 "Еко пътека - Мадара"

                                            ekopateka 9  ekopateka 13  ekopateka 5  ekopateka 8

Обекти: Крепостта разположена на Мадарското плато

Продължителност на обиколката: 4 часа

Научи повече:

Екопътека "Мадара" е с дължина около 7 км. Първа по пътеката може да се види голяма скала наречена "Самотницата". Продължавайки по маршрута, който е много добре маркиран с табели и маркировка се стига до коритото на пресъхнала река и се открива прекрасна гледка - Сухият водопад, където през пролетта тече вода. Веднага след него ни посреща Дядодимовата пещера с нейните обитатели – прилепите. Пътеката ни извежда след час ходене на билото на Мадарския конник и Мадарската крепост, от където се откриват прекрасни гледки. След като запалим свещ в базиликата, която се намира в крепостта, ще се слезнем надолу по напълно обезопасени стъпала изсечени в самата скала. И ще се озовем на мястото с най - силна концентрация на енергийни полета в района - езическо светилище - камък ограден със зид. Там, върху този камък жрецът е извършвал жертвоприношения в името на бог Тангра.